Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych.

Podstawą Cyfrowego Dolnego Śląska stała się Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, utworzona w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze (ówczesnej Grodzkiej Biblioteki Publicznej), przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Od 2010 roku do współtworzenia portalu przystąpiła Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu. W zasobach kolekcji Zgorzeleckiej Biblioteki Cyfrowej obecnie jest zdigitalizowanych i udostępnionych przez MBP 210 dokumentów zawierające m.in. przedwojenne widokówki i mapy miast Zgorzelec i Goerlitz, biuletyn informacyjny Urzędu Miasta Zgorzelec oraz książki i utwory muzyczne lokalnych twórców.

Ponadto od 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu, sukcesywnie są digitalizowane archiwalne czasopisma regionalne i lokalne. Obecnie zostało zdigitalizowanych ok. 80 egzemplarzy pism takich jak m.in.: Gazeta Zgorzelecka, Pomost , Przegląd Wschodnio-Łużycki, Łużyce. Czasopisma te udostępniane są czytelnikom wyłącznie z komputerów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.

ZGORZELECKA BIBLIOTEKA CYFROWA >> WEJŚCIE