Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. Brak odpowiedniej infrastruktury nagłówkowej i nawigacji,
 3. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online),
 4. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 5. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 6. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 7. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 8. Niektóre informacje przedstawiono w formie graficznej,
 9. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 10. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 11. Przy zaznaczaniu elementów tekstowych, niektóre przeglądarki internetowe nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła.

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksander Dral.
 • E-mail: aleksander.dral@biblioteka-zgorzelec.pl
 • Telefon: 757752557

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu
  ul. Bohaterów Getta 1
  59-900 Zgorzelec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 757752557

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1 nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Mieści się na dwóch piętrach kamienicy mieszkalnej bez windy.

Wejście do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów i drzwi wahadłowych, które uniemożliwiają wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Korytarz, schody i przejścia nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka nie posiada toalety dla czytelników.

Przy wejściu do biblioteki jest zamontowana poręcz przy schodach.

Przed Biblioteką znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu miejskim.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Filia nr 1 - Multimedialna Biblioteka Popkulturalna, ul. E. Orzeszkowej 30a

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu mieści się w dwupoziomowym lokalu usytuowanym w łączniku bloków mieszkalnych.

Jest częściowo przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Winda dla osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Filia nr 2, ul. Iwaszkiewicza 12

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu mieści się na parterze w lokalu usytuowanym na parterze bloku mieszkalnego.

Nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci progu i wąskiego przejścia.

Biblioteka nie posiada toalety dla czytelników.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Filia nr 3, ul. Baczyńskiego 1

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu mieści się na parterze w lokalu usytuowanym na parterze kamienicy mieszkalnej.

Nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci ciężkiej bramy i schodów.

Biblioteka nie posiada toalety dla czytelników.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Filia nr 4, ul. Mickiewicza 13

Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu mieści się w lokalu znajdującym się w parterowym budynku Miejskiego Klubu Seniora w Zgorzelcu.

Nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci progów i wąskich przejść.

Biblioteka nie posiada toalety dla czytelników.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zastosowany szablon strony internetowej posiada następujące udogodnienia:

 • przełącznik rozmiaru czcionki
 • przełącznik szerokości strony
 • przełączniki trybów: domyślnego i nocnego
 • przełączniki wersji kontrastowych