Nowe książki w Czytelni MBP.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami książkowymi dostępnymi w Czytelni MBP:

 

 • Capiga Mirosława, Gardoń Witold, Szustak Grażyna, Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna, Prawne granice dezinformacji w środkach społecznego przekazu. Między wolnością a bezpieczeństwem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023.
 • Florczak Izabela, Jaworska Katarzyna, Piszczek Anna, Serafin Katarzyna, Prawo pracy przed egzaminem, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.
 • Gajl Tadeusz, Herby szlachty Polski. Od średniowiecza do 1918 roku, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2023.
 • Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Praca dyplomowa i doktorska. Od zdobycia promotora poprzez opracowanie redakcyjne i edycję tekstu po obronę pracy i jej opublikowanie, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Gee Henry, (Bardzo) krótka historia życia na Ziemi. 4,6 miliarda lat w dwunastu rozdziałach, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2023.
 • Giemzik-Salwach Agata, Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023.
 • Herman Piotr, Łabuz Paweł, Safjański Tomasz, Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej, Difin, Warszawa 2023.
 • Kodeks karny. Komentarz, red. nauk. Marek Mozgawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.
 • Kowal-Orczykowska Anna, Personal branding. Świadome kształtowanie wizerunku, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Logistyka usług, red. Grzegorz Biesok, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Łuczyński Michał, Mity Słowian. Śladami świętych opowieści przodków, Triglav, Szczecin 2023.
 • Marciniak Jarosław, Praca zdalna i hybrydowa. Aspekty organizacyjne i prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.
 • Mazur-Wierzbicka Ewa, Wieczorek-Szymańska Anna, Leoński Wojciech, Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność, CeDeWu, Warszawa 2022.
 • Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce, red. nauk. Łukasz Wirkus, Marta Pięta-Chrystofiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2023.
 • Mędrala Małgorzata, Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy. Wzory, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.
 • Nieżurawska-Zając Joanna, Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo,  CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Nowak Eugeniusz, Nowak Maciej, Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe założenia i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2023.
 • Nowak Mariusz, Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Pojednanie polsko-niemieckie. Sukces czy wyzwanie?, red. nauk. Irena Kurasz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023.
 • Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności, red. nauk. Paweł Mikołajczak, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Rudewicz Jacek, Czapliński Paweł, Marketing miejsc. Ujęcie przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2023.
 • Współczesna bankowość inwestycyjna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2023.