Nowe książki w Czytelni MBP. Na pierwszym tle okładka książki „Miłość. Historia przedziwna w 50 odsłonach”.

Z okazji Walentynek serdecznie polecamy nową książkę w naszych zbiorach: Miłość. Historia przedziwna w 50 odsłonach, której autorem jest Edward Brooke-Hitching (Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2023).

 

Pozostałe nowości w Czytelni MBP:

 • Administracja publiczna. Zarys wykładu, red. nauk. Agnieszka Pawłowska, Katarzyna Radzik-Maruszak, Jolanta Itrich-Drabarek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2023.
 • Bąkowicz Katarzyna, Dezinformacja. Instrukcja obsługi, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Biedrońska-Słota Beata, Molenda Maria, Kontusz. Z dziejów polskiego ubioru narodowego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2023.
 • Czapla Iwona, Baśnie wschodniosłowiańskie, Wydawnictwo Replika, Poznań 2024.
 • Czarnecka Wiktoria, Marketing historyczny. Czy umiemy mądrze korzystać z historii?, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Ekonomika przedsiębiorstw, red. Juliusz Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Famielec Józefa, Kożuch Małgorzata, Wąsowicz Krzysztof, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Gawłowski Robert, Makowski Krzysztof, Nowosielski Michał, Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój, organizacja, działanie,           CeDeWu, Warszawa 2024.
 • Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, red. Monika Śpiewak-Szyjka, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Jabłoński Mariusz, Węgrzyn Justyna, Prawo dostępu do danych osobowych i ich treści,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023.
 • Kozłowski Waldemar, Motywowanie pracowników w organizacji, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Nowoczesne zarządzanie. Cechy funkcjonalne przedsiębiorstw, red. nauk. Wojciech Pizło, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Od psychologii pracy do neuronauki. Monografia jubileuszowa dla profesora Tadeusza Marka, red. nauk. Halszka Oginska, Józef Maciuszek, Bożena Gulla, Krystyna Golonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami, red. Maciej Nowak, Teodor Skotarczak, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Rokita Zbigniew, Odrzania. Podróż po Ziemiach Odzyskanych, Znak Litera Nova, Kraków 2023.
 • Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej, red. Krzysztof Janik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023.
 • Wojtczak Andrzej, Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia dla studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu, CeDeWu, Warszawa 2024.
 • Wrzesiński Szymon, Pałac Paulinum. Wojenne sekrety i zaginione skarby z Jeleniej Góry, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2023.
 • Wrześniewska-Wal Iwona, Medyczne zawody zaufania publicznego, CeDeWu, Warszawa 2023.
 • Zatwarnicka-Madura Beata, Techniki sprzedaży osobistej, CeDeWu, Warszawa 2023.