Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,  obchodzony 21 lutego, został ustanowiony przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Nawiązuje do tragicznych wydarzeń  w Dhace w Bangladeszu, gdzie podczas pokojowej demonstracji w 1952 roku dokładnie 21 lutego zginęło pięciu studentów postulujących, aby język bengalski posiadał status języka urzędowego. Obchody święta mają na celu nie tylko upamiętniać smutne  wydarzenia, ale także uświadamiać nam  o wielkiej różnorodności językowej, a także o tym, iż języki to wielkie dziedzictwo kulturowe ludzkości. Głównym  przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, jego popularyzację, ochronę różnorodności językowej, a tym samym troskę o cenne dziedzictwo kulturowe.

W ramach cyklu Patroni Roku 2021 przypominamy wiersz C.K. Norwida „Język-Ojczysty”.