Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu z okazji tygodnia bibliotek dnia 9 maja  zorganizowała dla 6 latków z Przedszkola Mali Odkrywcy pasowanie na czytelnika. Każde z dzieci zostało zapisane, otrzymując własną unikalną kartę oraz status czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podczas pasowania dzieci powtarzały uroczyste ślubowanie, w którym przysięgali dbanie o książki oraz, że będą przestrzegać obowiązków czytelnika. Następnie każdy odbił do kroniki swój odcisk palca i otrzymał dyplom. Po pasowaniu dzieci  wysłuchały opowiadania o dziewczynce, która nie lubiła książek „Nie lubię książek. Koniec kropka.” Emmy Perry. Na zakończenie każdy stworzył własną zakładkę do książki.

Witamy nowych czytelników w naszej bibliotece!

Dzieci przeglądają książki

Pani bibliotekarka pasuje na czytelnika

Przedszkolaki słuchają opowiadania

Dzieci odbijają paluszek do kroniki

Przedszkolaki otrzymują dyplom

Dzieci pokazują dyplomy

Dzieci robią zakładki

Pani bibliotekarka pokazuje karty czytelnika przedszkolakom