Klubowicze przy mapie pokazują miejsca swoich wymarzonych wakacji

Wystawa prac dzieci z Przedszkola Mali Odkrywcy z wielorybami

Dzieci z Przedszkola Mali Odkrywcy na placu przy Klubie Seniora w Zgorzelcu słuchają wiersza

Dzieci z Przedszkola Kasztankowe słuchają bajki

Wspólna praca dzieci na zajęciach w Bibliotece