Biblioteka Narodowa na przełomie marca i czerwca 2021 prowadzi wiele interesujących seminariów, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań specjalistów zajmujących się historią bibliotek i ich księgozbiorów. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu wzięli udział w otwartym seminarium online prowadzonym przez dr Radosława Budzyńskiego "Biblioteki pałacowe i dworskie w Inflantach Polskich na przełomie XIX i XX wieku".

Podróżując przez Inflanty poznaliśmy historię biblioteki Platerów wybudowanej przez Konstantego Ludwika Platera w 1759 roku. Barokowy budynek na trzech piętrach w czasach swojej świetności mieścił około 20 tys. woluminów. Znajdowały się tam cenne zbiory starych druków z XVI wieku oraz wiele książek o treściach  teologicznych i filozoficznych. W okresie I wojny światowej większość księgozbioru została zrabowana.

Zapoznaliśmy się także z dziejami bibliotek takich znamienitych rodów jak Borchów - majątek Prele czy Manteuflów - majątek w Drycanach z niezwykłą kolekcją romansów.

Ekslibris Konstantego Ludwika Platera

Źródło grafiki: Muzeum Narodowe w Krakowie