Dokładnie 75 lat temu, 22 maja 1946 roku dodaliśmy do naszych zbiorów pierwszą książkę w historii zgorzeleckiej biblioteki. Książka ta to "Marcin Kozera" Marii Dąbrowskiej, wydrukowana przez Drukarnię Narodową w Krakowie i wydana nakładem Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik.

Nastąpiło to bardzo szybko, zaledwie miesiąc wcześniej Prezydium Krajowej Rady Narodowej uchwaliło Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Nasza biblioteka została otwarta pół roku później, ale gromadzenie i wpisywanie zbiorów zaczęto już z wyprzedzeniem, w przygotowaniu na to wydarzenie. Nie było to łatwe. Tworzące się w całej Polsce placówki biblioteczne miały problemy z zabezpieczaniem i kompletowaniem księgozbioru. Wiele książek zostało zniszczonych w wyniku działań wojennych lub zaginęło w związanej z nimi zawierusze. Część zbiorów została w czasie wojny wywieziona za granicę. Te, które ocalały stanowiły fundament, na którym zbudowano nowe zasoby. Od tamtego czasu przez zgorzelecką bibliotekę przewinęło się ponad dwieście tysięcy pozycji. Możemy się dziś pochwalić znacznie obszerniejszym katalogiem i zakresem tematycznym naszych książek, ale chętnie wspominamy te, od których wszystko się zaczęło.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 000