W czwartek 22 września w sali MDK odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu edukacyjno-historycznego „Widzieliśmy” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu. Biblioteka wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej zaprosili mieszkańców na spotkanie z Robertem Błażejczakiem, autorem książki Lasów/Lissa. Fakty i tajemnice 1247-2017. Kronika, wydanej w 2022 roku przez Wydawnictwo Ad Rem w Jeleniej Górze.  

Osoby, które zapoznały się już wcześniej z książką mieszkańca Lasowa, wyrażały na spotkaniu swoje najwyższe  uznanie dla przeprowadzonej – głównie w niemieckich archiwach - kwerendy i w ogóle ogromu wykonanej pracy – tłumaczeń, kopiowania, ilustracji itp. Bogactwo przywołanych w książce źródeł i faktów historycznych robi rzeczywiście duże wrażenie. Okazuje się, że tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy na temat najdawniejszej, imponującej historii Lasowa, wzmiankowanej już w XII-wiecznych dokumentach (za panowania cesarza Fryderyka I Barbarossy). Stąd ani trochę nie były przesadzone padające na spotkaniu wyrazy uznania – czapki z głów, kierowane do autora i jego małżonki Beaty Błażejczak, która książkę redagowała i poddała korekcie językowej.

Wszystko to razem wzięte powoduje, że przedmiotowa lektura jest godna uwagi i polecenia. Biblioteka posiada dwa egzemplarze publikacji. Wydaje się, że to będzie prawdziwy biały kruk w naszym księgozbiorze regionalnym. Zapraszamy.

Spotkanie z Robertem Błażejczakiem, autorem książki „Lasów / Lissa. Fakty i tajemnice. 1247-2017”. Na fotografii Robert Błażejczak oraz Paweł Czapliński, Prezes Stowarzyszenia Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej.

Spotkanie z Robertem Błażejczakiem, autorem książki „Lasów / Lissa. Fakty i tajemnice. 1247-2017”. Na fotografii uczestnicy spotkania. Widok od strony widowni.

Spotkanie z Robertem Błażejczakiem, autorem książki „Lasów / Lissa. Fakty i tajemnice. 1247-2017”. Na fotografii uczestnicy spotkania.

Spotkanie z Robertem Błażejczakiem, autorem książki „Lasów / Lissa. Fakty i tajemnice. 1247-2017”. Na fotografii uczestnicy spotkania.

Spotkanie z Robertem Błażejczakiem, autorem książki „Lasów / Lissa. Fakty i tajemnice. 1247-2017”. Na fotografii uczestnicy spotkania.

Spotkanie z Robertem Błażejczakiem, autorem książki „Lasów / Lissa. Fakty i tajemnice. 1247-2017”. Kiermasz książek.