Informacje prawne

Do kogo skierowana jest informacja?

Polityka opisuje zasady przetwarzania danych użytkowników Serwisu:

 • strony internetowej biblioteka-zgorzelec.pl

oraz Mediów społecznościowych:

 • Użytkowników Fanpage: facebook.com/MBPZgorzelec
 • Użytkowników Instagram: com/biblioteka_zgorzelec/
 • Użytkowników YouTube: youtube.com/channel/mbpzgorzelec

i jest przekazywana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - dalej RODO oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane administratora i kontakt do niego

Administratorem, czyli odpowiadającym za zapewnienie poufności Pani/a danych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec tel. +48 75 77 52 557, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady gromadzenia i wykorzystania danych

Podczas przeglądania stron Serwisu zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści. Służą także celom statystycznym i związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa Strony.

Administrator zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail, formularz kontaktowy lub w ramach rozmowy telefonicznej.

MBP w Zgorzelcu przetwarza także dane użytkownika w ramach Mediów społecznościowych. W takim przypadku MBP w Zgorzelcu przetwarza dane w celu umożliwienia kontaktu w ramach Mediów społecznościowych, a także prezentowania i reklamowania swojej działalności.

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie,
jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail, a także prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, jakim jest utrzymywanie kontaktów i udzielanie odpowiedzi.

Przetwarzanie odbywa się w celach związanych z promocją działalności MBP w Zgorzelcu na podstawy zgody Użytkownika.

Prawo do wycofania zgody

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W tym celu należy napisać wiadomość e-mail do Administratora lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.

Wycofanie zgody nie wpływa na legalność danych, które były wykorzystywane przed jej wycofaniem.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

W zakresie danych wykorzystywanych przez cookies i podobne technologie Użytkownik może w każdej chwili je zablokować, poprzez odpowiednie zmiany w ustawieniu przeglądarki. Wyłączenie cookies uniemożliwia lub istotnie utrudnia korzystanie z Mediów społecznościowych MBP w Zgorzelcu.

Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

Administrator może udostępniać dane Użytkowników podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę Serwisu, Facebookowi (facebook.pl, instagram.pl) oraz Google (youtube.com).

Czas przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie usług i działalności MBP w Zgorzelcu do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń,
jednak nie dłużej niż 3 lata.

Dane Użytkowników Mediów społecznościowych do czasu usunięcia konta. Dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej wycofania lub ustania celu, w jakim zostały zebrane.

Pliki cookies

Strona korzysta z następujących plików cookies:

- cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika. W ramach serwisu są wykorzystywane cookies Facebooka oraz Google.

- cookies trwałe: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika pozostają tam
do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Odnośniki do innych stron  

MBP w Zgorzelcu nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne na Stronie.

Informacja dla użytkowników Facebook oraz Instagram

Informacje ogólne

 • Podczas przeglądania Fanpage w serwisach Facebook oraz Instagram (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook, aby móc dostarczyć mu reklamy Facebook Inc oraz jego partnerów.
 • Zasady wykorzystania danych Użytkowników są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, jego właściciel również przetwarza jego dane.
 • Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne
  do prawidłowego korzystania z Fanpage.

Jakie dane są zbierane?

 • Fanpage służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług i do umożliwienia kontaktu z MBP w Zgorzelcu.
 • Podczas przeglądania Fanpage spółka Facebook automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie.
 • Poprzez udostępniony panel administratora właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam.
 • O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
 • Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika,
także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji tutaj:

https://www.facebook.com/policies/cookies/  oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Czas przechowywania danych

Dane Użytkownika Fanpage są przechowywane do czasu zakończenia korzystania
z Facebook, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 • W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook MBP w Zgorzelcu wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia)
  są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych
  do celów statystycznych oraz reklamowych.
 • Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage.
 • Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 • Odpowiedzialność MBP w Zgorzelcu wynikająca ze współadministrowania:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych
 • Facebook Ireland może udostępnić Użytkownikowi zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony, zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z Fanpage stron.
 • Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 • Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 • Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Facebook Ireland
  są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Informacja o zasadach wykorzystania danych w ramach YouTube

Administratorem danych osobowych użytkowników YouTube z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach
na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej.
Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

Zasady wykorzystywania danych zostały opisane w Polityce prywatności: https://myaccount.google.com/yourdata/youtube?pli=1

Dane gromadzone przez narzędzie:

 • lokalizacja
 • źródło wizyt
 • czas spędzony na stronie
 • ruch na stronie
 • słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny
 • przeglądane przez użytkownika strony
 • zanonimizowany adres IP
 • dane demograficzne

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w treściach wyświetlanych na YouTube, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutaj: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

MBP w Zgorzelcu w związku z prowadzeniem kanału w YouTube także widzi statystyki dotyczące odwiedzin na stronie, źródła wizyty, sposobu oglądania treści. Wszystkie dane użytkownika są zanonimizowane.

Jednocześnie MBP w Zgorzelcu może przetwarzać dane użytkownika w związku z pozostawionymi przez niego komentarzami pod filmami w YouTube.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. Brak odpowiedniej infrastruktury nagłówkowej i nawigacji,
 3. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online),
 4. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 5. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 6. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 7. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 8. Niektóre informacje przedstawiono w formie graficznej,
 9. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 10. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 11. Przy zaznaczaniu elementów tekstowych, niektóre przeglądarki internetowe nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła.

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksander Dral.
 • E-mail: aleksander.dral@biblioteka-zgorzelec.pl
 • Telefon: 757752557

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu
  ul. Bohaterów Getta 1
  59-900 Zgorzelec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 757752557

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1 nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Mieści się na dwóch piętrach kamienicy mieszkalnej bez windy.

Wejście do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów i drzwi wahadłowych, które uniemożliwiają wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Korytarz, schody i przejścia nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka nie posiada toalety dla czytelników.

Przy wejściu do biblioteki jest zamontowana poręcz przy schodach.

Przed Biblioteką znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu miejskim.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Filia nr 1 - Multimedialna Biblioteka Popkulturalna, ul. E. Orzeszkowej 30a

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu mieści się w dwupoziomowym lokalu usytuowanym w łączniku bloków mieszkalnych.

Jest częściowo przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Winda dla osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Filia nr 2, ul. Iwaszkiewicza 12

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu mieści się na parterze w lokalu usytuowanym na parterze bloku mieszkalnego.

Nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci progu i wąskiego przejścia.

Biblioteka nie posiada toalety dla czytelników.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Filia nr 3, ul. Baczyńskiego 1

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu mieści się na parterze w lokalu usytuowanym na parterze kamienicy mieszkalnej.

Nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci ciężkiej bramy i schodów.

Biblioteka nie posiada toalety dla czytelników.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Filia nr 4, ul. Mickiewicza 13

Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu mieści się w lokalu znajdującym się w parterowym budynku Miejskiego Klubu Seniora w Zgorzelcu.

Nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci progów i wąskich przejść.

Biblioteka nie posiada toalety dla czytelników.

Można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zastosowany szablon strony internetowej posiada następujące udogodnienia:

 • przełącznik rozmiaru czcionki
 • przełącznik szerokości strony
 • przełączniki trybów: domyślnego i nocnego
 • przełączniki wersji kontrastowych