Podkategorie

 

Sprawdź co się dzieje w Twojej bibliotece!
Bogata oferta programowa dostępna w ramach projektu
„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”

W 51 bibliotekach w całej Polsce odbywają się zajęcia w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”, realizowanego przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunowie, mogą skorzystać z nowoczesnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Do udziału w dwóch edycjach programu zaproszone zostały  placówki, które wyróżniają się bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną oraz prowadzą działania katalizujące integrację polsko-ukraińską. 

Już niemal 17000 osób wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i bibliotekarki oraz animatorki i animatorów pochodzenia ukraińskiego w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.” W bibliotekach odbywały się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działały również Cyfrowe Centra Edukacji. Zorganizowano 10 webinariów oraz 14 stacjonarnych szkoleń, podczas których bibliotekarki i bibliotekarze rozwijali swoje kompetencje i poznawali nowe metody pracy w bibliotece.

Biblioteki przeprowadziły jak dotąd prawie 1800 zajęć. W placówkach regularnie spotykają się grupy dzieci, które korzystają z pomocy nauczycielek i nauczycieli mówiących po ukraińsku, ze sprzętu, internetu i materiałów edukacyjnych. Tylko jesienią wsparcie dotarło do kilkuset uczniów i uczennic przybyłych z Ukrainy, uczących się zarówno w ukraińskiej szkole online, jak i w polskim systemie oświaty. W nadchodzącym roku powstanie kolejne kilkadziesiąt Cyfrowych Centrów Edukacji.

Poza pomocą w nauce szkolnej biblioteki oferują warsztaty, kursy, kluby wiedzy, zajęcia językowe i spotkania, dla dzieci i dorosłych z Polski i z Ukrainy.

“Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”, to innowacyjny projekt społeczno-edukacyjny, integrujący i inkluzywny, umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.  Prowadzone są również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych. W bibliotekach uczestniczących w projekciei znajdziemy zajęcia edukacyjne z obszarów takich jak np. nauka języka polskiego i ukraińskiego, kompetencje przyszłości STEAM, majsterkowanie, podstawy programowania, angażujące zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne, a także kluby wiedzy – elastyczną formę zdobywania umiejętności w dowolnym zakresie tematycznym. Znakomite efekty daje realizowana w ramach programu formuła TeamUp, pozwalająca odbudować poczucie spokoju i bezpieczeństwa oraz nawiązywać w intuicyjny, naturalny sposób relacje z innymi uczestnikami. Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni animatorzy, trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze. Biblioteki otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe. Sprzęt niezbędny do realizacji programu, w tym komputery, interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne, przekazywany jest placówkom przez FRSI. Biblioteki tworzą także Cyfrowe Centra Edukacji, czyli przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela, mówiącego po ukraińsku.

Bardzo ważnym założeniem projektu jest umożliwienie integracji i budowania dobrych relacji pomiędzy uczestnikami, a także tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla innowacyjnej edukacji. Dlatego udział w zajęciach mogą wziąć dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Program rozpoczął się akcją “Lato w bibliotece”. Następnie realizowany był pilotaż (od września do grudnia 2022 r.) w 20 pionierskich bibliotekach. W styczniu 2023 r. rozpoczęła się II edycja programu, w której dołączyło do projektu 31 nowych placówek.  

Pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy niesie ze sobą ogromny potencjał dobra. Jednocześnie skala i tempo migracji mogą być powodem wielu problemów, których wszyscy jesteśmy świadomi. Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” jest odpowiedzią na wyzwania, stojące przed społecznością polską i ukraińską w obliczu wojny w Ukrainie. Potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, wspieranie procesu międzykulturowej integracji, a także zapewnienie dostępności odpowiedniej infrastruktury, animatorów, trenerów i nauczycieli, to obszary, w których Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Save the Children International wspierają biblioteki. To one stają się w tym projekcie sercem integracji, edukacji, a także bezpiecznym miejscem wytchnienia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.  

Save the Children International to międzynarodowa organizacja humanitarna, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami. Więcej informacji o Save the Children - https://www.savethechildren.net/about-us 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego to organizacja pozarządowa utworzona w 2008 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce. Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”. Więcej informacji o FRSI - https://frsi.org.pl/o-nas/ 

Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Podstawowe dane:

 • Budżet: 4.921.961 PLN – finansowanie: Save the Children InternationalDanmarks Indsamling (dodatkowo bibliotekom uczestniczącym w projekcie zostaną przekazane przez Grantodawców tablety i laptopy),
 • Czas: czerwiec 2022 – czerwiec 2023,
 • Zasięg: ogólnopolski: 51 bibliotek.

Najważniejsze działania:

 • przekazanie bibliotekom grantów na zatrudnienie asystentów/asystentek z Ukrainy oraz na zakup pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży,
 • przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy, zapewnienie wsparcia poszkoleniowego w formie spotkań i webinariów,
 • wyposażenie bibliotek w sprzęt, materiały edukacyjne i akcesoria do realizacji zajęć szkolnych online i zajęć dodatkowych (roboty edukacyjne, laptopy, tablety, zestawy muzyczne),
 • wprowadzenie w bibliotekach nowych form i metod działań (kluby wiedzy, relaksujące zajęcia ruchowe Team Up dla dzieci z trudnymi doświadczeniami),
 • przygotowanie i uruchomienie platformy edukacyjnej do zarządzania klubami wiedzy,
 • rozbudowa strony Biblioteki dla Ukrainy zawierającej materiały edukacyjne inne zasoby i informacje pomocne w pracy z migrantkami i migrantami.

Dzięki temu projektowi:

 • uczniowie i uczennice z Ukrainy będą mieć możliwość nauki online zgodnie z ukraińskim programem nauczania, co pozwoli im być na bieżąco z materiałem w czasie pobytu w Polsce, a ukraińscy uczniowie polskich szkół otrzymają wsparcie w nauce,
 • dzieci i młodzież z Ukrainy nawiążą relacje z rówieśnikami z Polski i będą razem korzystać z oferty bibliotek, co pomoże im w integracji z lokalną społecznością i w adaptacji do polskiego systemu edukacji (jeśli będą mieszkać w Polsce przez dłuższy czas),
 • dzieci z Ukrainy będą mogły uczestniczyć w bibliotekach w kreatywnych zajęciach rozwojowych z zakresu STEAM, w zajęciach artystycznych, a także w relaksujących zajęciach ruchowych Team Up), co pozwoli im rozwijać ich potencjał, zainteresowania, hobby i uzdolnienia w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze w bibliotece,
 • bibliotekarki i bibliotekarze zyskają nową wiedzę i umiejętności, i poszerzą ofertę swoich bibliotek o działania skierowane do dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich opiekunów.

Polityka ochrony dzieci:

FRSI realizując projekty skierowane do dzieci i młodzieży dba o ich dobro. Informacje o podejrzanych zachowaniach lub jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci można przekazać (również anonimowo) wypełniając ten formularz lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakty:

Małgorzata Makowska – koordynatorka (zarządzanie projektem), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Schmeichel-Zarzeczna – koordynatorka merytoryczna, kontakt z bibliotekami,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Opałka – promocja i informacja, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Koszowska – redaktorka strony Biblioteki dla Ukrainy, z zasobami edukacyjnymi w projekcie, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Więcej o: Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.